Ceník

Základním přepokladem ceny zahradních projektů je pro nás plné pochopení zákazníka a jeho potřeb. Neboť jen tak se vyhneme střetu vlastní představy na cizím pozemku. Při prvním setkání se snažíme o vžití se do pocitů zákazníka, aby jsme mohli lépe reagovat na jeho přání. Dále pak zapůjčíme katalogy rostlin a necháme na zákazníku, aby si mohl vybrat rostliny, které se mu líbí. Tyto pak složíme do co nejlepší kompozice, přičemž využíváme svých znalostí o nárocích a růstových vlastností rostlin a  případně doplníme tak, aby se sladily představy zákazníka a naše zkušenosti...

Zahradní projekty vypracováváme ve třech základních podobách:

1, Základní studie s osazovacím plánem (podklad pro realizaci)
- počet a specifikace rostlin2, Podrobný projekt
- dendrologický průzkum a výkres současného stavu, studie v několika variantách, osazovací plán vč. detailů, 3D zobrazení nebo skicy, navržení zahradních doplňků, fotodokumentace, fotogalerie použitých rostlin, plán péče...3, Konzultace s navržením na místě (vhodné pro malé prostory).
- skicy, společný výběr rostlin z literatury, soupis vhodných rostlin, plán péče...

Cena zahradních návrhů se pohybuje dle nároků a požadavků zákazníka...
 


Arboristika
  Cenu za všechny výškové práce odhadujeme přímo na místě až po zhodnocení všech rizik. Konzultace na místě je zdarma. Často využíváme pro výpočet ceny katalog popisů a směrných cen prací ÚRS, ale ve všech případech jej využít nelze.
Hodinová práce (prořezávání aj.)............................ 850 Kč/hod. 
  bez  dopravy (odvozu materiálu)

Ukázka jednoduchého návrhu zahradní úpravy

Kontakt

Ivo Kovář

kovar.ivo@gmail.com

Stáje Mezipotočí , 381 01 Český Krumlov

736 74 28 58, 603 81 75 35

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode